DODATKOWE PUNKTY ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH

Od 1 września do 30 listopada w każdą sobotę uruchomione zostaną dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych:

ZMIANA TERMINU OTWARCIA PSZOK PRZY UL. GŁÓWNEJ

W miesiącu sierpniu ulegnie zmianie dzień otwarcia PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele). Punkt będzie czynny w czwartek 14 sierpnia od godziny 13.00 – 18.00.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON

W dniach od 18 do 21 sierpnia 2014r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON

"USTAWA ŚMIECIOWA" PO ROKU

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lipca 2013r., nazywana jest wciąż śmieciową rewolucją. Tyle, że w naszej gminie, dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w segregacji odpadów oraz świadomości mieszkańców, okazała się raczej ewolucją.

Czytaj więcej: "USTAWA ŚMIECIOWA" PO ROKU

INFORMACJA

Informujemy, że dnia 10 lipca br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku. Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja. Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że został uchwalony „Regulamin dofinansowania w formie dotacji celowej zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Czytaj więcej: Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA

W związku z przypadającym w dniu 19 czerwca br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleje I, II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek (19 czerwca) będą obsługiwane w piątek 20 czerwca br.

INFORMACJA

W związku z obchodami 60 –lecia Szkoły Podstawowej nr 1 zmieni się dzień otwarcia punktu odbioru odpadów zielonych. Punkt będzie czynny w dniu 23 maja (piątek) w godzinach od 16.00-18.00.

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW

W związku z przypadającym w dniu 1 maja świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada w czwartek (1 maja) będą obsługiwane w piątek 2 maja br.

W dniu 3 maja, PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 ( przy Szkole Podstawowej nr 1) będzie nieczynny.

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW

W związku z przypadającym w dniu 21 kwietnia świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (21 kwietnia) będą obsługiwane w piątek 25 kwietnia br.

GOSPODARKA ODPADAMI - INFORMACJE

W miesiącu kwietniu ulegnie zmianie dzień otwarcia PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele). Punkt będzie czynny w czwartek 17 kwietnia od godziny 13.00 – 18.00.

W dniu 19 kwietnia 2014 roku punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Powstańców Śląskich 3 (przy Szkole Podstawowej nr 1) będzie nieczynny.

W związku z przypadającym w dniu 21 kwietnia świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (21 kwietnia) będą obsługiwane w piątek 25 kwietnia br.

INFORMACJA - PSZOK

Urząd Gminy informuje, że w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie dzień otwarcia PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele). Punkt będzie czynny w czwartek 17 kwietnia od godziny 13.00 – 18.00.

INFORMACJA

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że od 5 kwietnia 2014 roku w każdą sobotę, w godzinach od 12.00 – 14.00 czynny będzie PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 (przy Szkole Podstawowej nr 1).
W punkcie będzie można oddawać odpady zielone i biodegradowalne.

OPŁATA ŚMIECIOWA

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku należy uregulować do dnia 10 kwietnia br.

Czytaj więcej: OPŁATA ŚMIECIOWA

"WYSTAWKA" ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2014r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Czytaj więcej: "WYSTAWKA" ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ODBIÓR ODPADÓW KILKA DNI PÓŹNIEJ

W związku z przypadającym dniem wolnym 6 stycznia, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, II. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (6 stycznia) będą obsługiwane w piątek 10 stycznia br.

Informacja

Informujemy, że w okresie międzyświątecznym, odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniach:

Czytaj więcej: Informacja

Nowy system po 4 miesiącach

dokNowy system po 4 miesiącach

Zasady zbierania odpadów komunalnych na rok 2014

pytanieUrząd Gminy informuje, że w lokalnych sklepach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 jest dostępna ulotka z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2014. Ulotkę można również pobrać z naszej strony internetowej.

Zasady zbierania odpadów komunalnych na rok 2014 - ULOTKA

Dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych

pytanieInformujemy, iż od 1 września do 30 listopada 2014 roku uruchomione zostaną dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych. Punkty będą czynne w każdą sobotę w następujących miejscach:

- Aleja I, II (przy tablicy ogłoszeń) w godzinach od 9.00 do 11.00
- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w godzinach od 11.30 do 13.30
- ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) w godzinach od 14.00 do 16.00

Zmiana godzin otwarcia PSZOK

pytanieInformujemy, iż w związku z uwagami mieszkańców od stycznia 2014 roku ulegną zmianie godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Głównej ( parking przy kościele). PSZOK będzie czynny w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 18.00.