Terminy wnoszenia opłat

infrmacjaPrzypominamy, że dnia 10 kwietnia br. mija termin wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

„Wystawka” odpadów wielkogabarytowych

infUrząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 27 kwietnia – 30 kwietnia 2015r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Czytaj więcej: „Wystawka” odpadów wielkogabarytowych

Informacja

ikonkiInformujemy, że od 10 kwietnia br. będzie czynny PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren Szkoły Podstawowej nr 1), w którym Mieszkańcy będą mogli oddawać odpady zielone i  biodegradowalne. Punkt będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 12.00-14.00.
Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punktu.

Informacja

informacjaW związku z przypadającym w dniu 6 kwietnia 2015 r. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i Bór II.  
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (6 kwietnia) będą obsługiwane w piątek 10 kwietnia 2015 r.

Podsumowanie 2014 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych

W 2014 roku od statystycznego mieszkańca gminy odebrano ok. 251 kilogramów odpadów komunalnych, a od wszystkich mieszkańców łącznie ponad 1600 ton odpadów.  

Czytaj więcej: Podsumowanie 2014 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

infoWójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Czytaj więcej: Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

ZMIANA TERMINÓW WYWOZU ODPADÓW

W związku z przypadającymi dniami wolnymi 1 stycznia oraz 6 stycznia, zmienią się terminy wywozu odpadów komunalnych.

  • Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów przypada na czwartek (1 stycznia) – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec - będą obsługiwane w piątek 2 stycznia 2015r.
  • Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów przypada na wtorek (6 stycznia) – od przejazdu kolejowego do DK1 – będą obsługiwane w piątek 9 stycznia 2015r.

Odpady zielone i biodegradowalne

pytanieInformujemy, że w miesiącach od 1 grudnia 2014 do 31 marca 2015 odpady zielone i biodegradowalne, będzie można oddawać w PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele) w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach 13.00 – 18.00.

Informacja

pytanieOdbiór odpadów zmieszanych w okresie przedświątecznym odbędzie się w następujących terminach:

22 GRUDNIA - osiedle powstańców śląskich, Bór I, Bór II,
od DK1 do Rudołtowic,
23 GRUDNIA – od przejazdu kolejowego do DK1,
od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec,

W związku z przypadającym w dniu 1 stycznia 2015 r. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek (1 stycznia) będą obsługiwane w piątek 2 stycznia 2015 r.

INFORMACJA

infPrzypominamy, że dnia 18 grudnia br. mija termin wnoszenia opłaty za IV kwartał 2014 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2015

Urząd Gminy informuje, że w lokalnych sklepach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 dostępna jest ulotka z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2015. Ulotkę można również pobrać z naszej strony internetowej.

Ulotka >
 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 29 listopada br. ostatni raz w tym roku będą czynne punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych. Punkt przy ul. Powstańców Śl. (teren SP1) czynny w godzinach 12.00-14.00.

Czytaj więcej: INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z przypadającym w dniu 1 listopada świętem punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy Szkole Podstawowej nr 1 będzie czynny w piątek (31 października) w godzinach 16.00 – 17.00.

Dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych przy ul. Aleja I,II, ul. Brzozowej i ul. Uzdrowiskowej będą nieczynne.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój z dniem 15 października 2014r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Czytaj więcej: NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

INFORMACJA

pytaniePrzypominamy, że dnia 10 października br. mija termin wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przypomina podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą o konieczności posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Czytaj więcej: UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

"WYSTAWKA" ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 15 września – 18 września 2014r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Czytaj więcej: "WYSTAWKA" ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

DODATKOWE PUNKTY ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH

Od 1 września do 30 listopada w każdą sobotę uruchomione zostaną dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych:

ZMIANA TERMINU OTWARCIA PSZOK PRZY UL. GŁÓWNEJ

W miesiącu sierpniu ulegnie zmianie dzień otwarcia PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele). Punkt będzie czynny w czwartek 14 sierpnia od godziny 13.00 – 18.00.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON

W dniach od 18 do 21 sierpnia 2014r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON

"USTAWA ŚMIECIOWA" PO ROKU

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lipca 2013r., nazywana jest wciąż śmieciową rewolucją. Tyle, że w naszej gminie, dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w segregacji odpadów oraz świadomości mieszkańców, okazała się raczej ewolucją.

Czytaj więcej: "USTAWA ŚMIECIOWA" PO ROKU