"Wystawka" zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 21 czerwca - 24 czerwca 2016r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Czytaj więcej: "Wystawka" zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon

"Wystawka" odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 26 – 29 kwietnia 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Czytaj więcej: "Wystawka" odpadów wielkogabarytowych

Informacja

W związku z przypadającym w dniu 28 marca br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I,II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (28 marca) będą obsługiwane w piątek 1 kwietnia br.

Przypomnienie

Przypominamy, że dnia 10 kwietnia br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Informacja

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że od kwietnia 2016 roku ulegną zmianie dni i godziny otwarcia punktów odbioru odpadów zielonych. Punkty będą czynne od kwietnia do końca listopada:

Czytaj więcej: Informacja

Selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku zmienił się sposób odbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój:

Czytaj więcej: Selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych

Podsumowanie 2015 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój odebrała łącznie ponad 1500 ton odpadów.

Czytaj więcej: Podsumowanie 2015 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.
Wniosek do pobrania na stronie internetowej  www.odpady.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Usuwanie azbestu”  lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 3.

Przypomnienie

Przypominamy, że dnia 18 grudnia br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2015 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Selektywna zbiórka popiołu!!!

Od 1 stycznia 2016 roku zmieni się sposób odbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Czytaj więcej: Selektywna zbiórka popiołu!!!

Zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki wyniesie 9.90 zł miesięcznie od osoby w przypadku deklarowanej segregacji odpadów oraz 20,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Czytaj więcej: Zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dzierżawa pojemników

Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 będzie możliwość dzierżawy pojemników na odpady zmieszane lub popiół. Cena za pojemnik 120 lub 240 litrów wynosi 3,32 zł miesięcznie.

Czytaj więcej: Dzierżawa pojemników

Nie pal śmieci !!!

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązuje całkowity zakaz palenia śmieci zarówno
w domowych piecach jak również na wolnym powietrzu.

Czytaj więcej: Nie pal śmieci !!!

Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych

W związku z przypadającym dniem wolnym 11 listopada br. zmieni się termin wywozu odpadów komunalnych dla rejonu od DK1 do Rudołtowic. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów przypada na środę (11 listopada) – będą obsługiwane w piątek 13 listopada 2015r.

"Wystawka" odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 28 września - 1 października 2015r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Czytaj więcej: "Wystawka" odpadów wielkogabarytowych

Informacja

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że uległy zmianie godziny otwarcia dodatkowych punktów odbioru odpadów zielonych:

Czytaj więcej: Informacja

Informacja odnośnie dodatkowych punktów odbioru odpadów zielonych

informacjaUrząd Gminy informuje, że dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych przy ul. Aleja I,II, ul. Brzozowej ( obok Lasku Brzezina), ul. Uzdrowiskowej 61 ( przy Gminnym Ośrodku Kultury) w dniu 5 września br. będą nieczynne. Czynny będzie punkt przy ul. Powstańców Śląskich 3 ( teren Szkoły Podstawowej nr 1) w godzinach 12.00 – 14.00.
Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Informacja

W związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2015 roku (sobota) świętem, punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren szkoły podstawowej) będzie czynny w piątek 14 sierpnia br., w godzinach od 13.00-15.00.

Przypomnienie

pytaniePrzypominamy, że dnia 10 lipca br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2015 roku.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

"Wystawka"

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 22 czerwca - 25 czerwca 2015r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Czytaj więcej: "Wystawka"

Informacja

pytanieW związku z przypadającym w dniu 2 maja 2015 roku świętem (przesuniętym z dnia 3 maja) punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren szkoły podstawowej) będzie nieczynny.