Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK prowadzony jest przez firmę Sanit-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, Międzyrzecze Górne 383.
Adres punktu: ul. Główna ( parking przy kościele)
Punkt jest czynny w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 18.00.
W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą oddawać w punkcie następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia (w tym opakowania po farbach, lakierach, itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony.
Za dodatkową opłatą w punkcie odbierane są odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontu budynku lub mieszkania.
Adresy i godziny otwarcia punktów odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych:

  • ul. Jeziorna (parking przy zaporze) w każdy czwartek od 16.00 do 17.00,
  • ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30,
  • ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
  • Aleja I,II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
  • ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) w każdy piątek od 17.30 do 18.30,.

W punktach mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone i biodegradowalne (np. trawę, liście, obierki z owoców i warzyw, odpady z pielęgnacji ogrodu).
Punkty będą czynne od kwietnia do listopada. (W okresie od grudnia do marca odpady zielone i biodegradowalne można oddawać w punkcie przy ul. Głównej)