Uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

adobe pdf Uchwała nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrójz dnia 17 października 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
adobe pdf Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrójz dnia 17 października 2017 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
adobe pdf Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrójz dnia 17 października 2017 r.w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
adobe pdf Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
adobe pdf Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
adobe pdf Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
adobe pdf Uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

 

adobe pdf Uchwała Nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.
adobe pdf Uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
adobe pdf Uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
adobe pdf Uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi