Formularz

Formularz - zamówienie na skorzystanie z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Czytaj więcej: Formularz

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Czytaj więcej: Deklaracja

Informacja o stawkach za odbiór odpadów

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne.

Czytaj więcej: Informacja o stawkach za odbiór odpadów