Formularz

Formularz - zamówienie na skorzystanie z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Czytaj więcej: Formularz

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Czytaj więcej: Deklaracja

Informacja o stawkach za odbiór odpadów

Zgodnie z podjętą w dniu 27 października 2015 roku uchwałą nr X/77/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w naszej gminie od 1 stycznia 2016 roku obowiązują następujące stawki opłaty za odbiór odpadów:

Czytaj więcej: Informacja o stawkach za odbiór odpadów