Przypomnienie

  • Drukuj

Przypominamy, że 10 lipca 2016 r. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2016 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.