Selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku zmienił się sposób odbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój:

  • popiół z palenisk domowych należy gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny, tzn. popiół nie może być mieszany z innymi odpadami. Umieszczenie popiołu w pojemniku z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych.
  • popiół należy gromadzić w pojemnikach dostosowanych do odbioru specjalistycznym pojazdem typu „śmieciarka”. Pojemniki do gromadzenia popiołu należy nabyć we własnym zakresie, w zależności od indywidualnych potrzeb. Popiół zgromadzony w workach nie zostanie odebrany.
  • popiół będzie odbierany w tych samych terminach co inne odpady segregowane, w okresie od października do kwietnia dwa razy w miesiącu, a w okresie od maja do września raz w miesiącu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Popiół będzie odbierany odrębnym transportem,
  • w kubłach przeznaczonych do odbioru popiołu nie ma konieczności umieszczania  dodatkowo worków,
  • nie ma limitów co do ilości oddawanego popiołu, co oznacza, że tyle ile przez dany miesiąc powstanie popiołu na nieruchomości tyle można oddać,
  • popiół z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, bez względu na oddawaną ilość; nie ma dodatkowych opłat z tego tytułu,

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy Goczałkowice-Zdrój pod nr tel. 32 736 24 12