Przypomnienie

  • Drukuj

Przypominamy, że dnia 18 grudnia br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2015 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.