Selektywna zbiórka popiołu!!!

Od 1 stycznia 2016 roku zmieni się sposób odbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Popiół będzie odbierany spod posesji w okresie od października do kwietnia dwa razy w miesiącu, a w okresie od maja do września raz w miesiącu. Popiół będzie odbierany w każdej ilości, w pojemnikach dostosowanych do odbioru specjalistycznym pojazdem typu „śmieciarka”. Mieszkańcy są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w pojemnik, we własnym zakresie. UWAGA! Selektywna zbiórka popiołu oznacza, zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami.