Zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki wyniesie 9.90 zł miesięcznie od osoby w przypadku deklarowanej segregacji odpadów oraz 20,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, będą odbierane odpady zmieszane, segregowane i popiół w nieograniczonej ilości, jednak nadal będzie obowiązek segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów zostanie wszczęte postępowanie
Opłata za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości zostanie automatycznie przeliczona
z uwzględnieniem nowej stawki opłaty oraz danych o ilości mieszkańców nieruchomości, dostępnych w Urzędzie. O wysokości opłaty na rok 2016 właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną powiadomieni stosownym pismem z Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Indywidualne numery rachunków bankowych oraz terminy wnoszenia opłaty nie uległy zmianie.