Dzierżawa pojemników

Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 będzie możliwość dzierżawy pojemników na odpady zmieszane lub popiół. Cena za pojemnik 120 lub 240 litrów wynosi 3,32 zł miesięcznie.

Będzie również możliwość jednorazowego wyposażenia w pojemnik, kontener na odpady budowlane
i rozbiórkowe, gruz (pojemność dostosowana do potrzeb mieszkańca). Cena za pojemnik, kontener wynosi
129,60 zł za tonę odpadów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie zapotrzebowania na dzierżawę pojemnika na druku dostępnym na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 3. Więcej informacji można uzyskać w referacie
ds. gospodarki odpadami, pod nr tel. 32 736 24 12.

druk do pobrania >