Nie pal śmieci !!!

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązuje całkowity zakaz palenia śmieci zarówno
w domowych piecach jak również na wolnym powietrzu.

 • Podczas spalania śmieci powstaje szkodliwy dym zawierający trujące gazy i pyły.
 • Zanieczyszczenia wytwarzane w trakcie palenia śmieci negatywnie wpływają na środowisko oraz powodują choroby układu oddechowego, a nawet choroby nowotworowe, są szczególnie groźne dla dzieci i alergików.
 • Palenie śmieci w piecu powoduje odkładanie się znacznych ilości sadzy w przewodach kominowych, co może powodować usterki, bądź pożar instalacji kominowej, a przez to nawet całego domu.
 • Spalanie śmieci grozi grzywną w wysokości do 5000 zł.

Czego nie można spalać w piecu:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • opon, innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych, zabawek,
 • drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów,
 • worków foliowych,
 • gazet kolorowych,
 • zużytych pieluch jednorazowych.