W 2014 roku od statystycznego mieszkańca gminy odebrano ok. 251 kilogramów odpadów komunalnych, a od wszystkich mieszkańców łącznie ponad 1600 ton odpadów.  


Odpady odebrane przez gminę w 2014r.:

  • -odpady zmieszane – 1108,6 tony,
  • -odpady segregowane – 260 ton,
  • -odpady biodegradowalne – 150,6 tony,

Podczas zbiórek spod posesji mieszkańców odebrano:

  • -6,1 tony zużytych opon,
  • -1,8 tony elektrośmieci oraz
  • -40 ton odpadów wielkogabarytowych.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zebrano ponad 65 ton odpadów typu leki, baterie i akumulatory, tonery, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.