NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój z dniem 15 października 2014r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.


Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.
Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.odpady.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Usuwanie azbestu”  lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 3.