INFORMACJA

Informujemy, że dnia 10 lipca br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku. Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja. Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.