INFORMACJA - PSZOK

  • Drukuj

Urząd Gminy informuje, że w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie dzień otwarcia PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele). Punkt będzie czynny w czwartek 17 kwietnia od godziny 13.00 – 18.00.