OPŁATA ŚMIECIOWA

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku należy uregulować do dnia 10 kwietnia br.

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.
UWAGA: osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a nie otrzymały zawiadomienia o indywidualnym numerze rachunku bankowego proszone są o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy – nr tel. 32 736 24 12 lub osobiście – pokój nr 3.