OPŁATA ZA ŚMIECI DO 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca do 30 września 2013r., należy uregulować do dnia 10 października 2013r.

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pszczynie 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001
 Jednocześnie przypominamy, że miesięczny limit odpadów zmieszanych przypadający na jednego mieszkańca wynosi 50 litrów.