Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój dobiega końca.

Jednakże, jeżeli ktoś z właścicieli posesji na której znajdują się wyroby zawierające azbest, został pominięty w przedmiotowej inwentaryzacji, proszony jest o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Goczałkowice-Zdrój – tel. 32 736 24 12 lub z przedstawicielem firmy przeprowadzającej inwentaryzację – Panią Agnieszką Chylak tel. 513 100 869 – która także wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z inwentaryzacją oraz kwestiami dotyczącymi wyrobów zawierających azbest.