Informacja o stawkach za odbiór odpadów

Zgodnie z podjętą w dniu 19 marca 2013 roku uchwałą nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w naszej gminie obowiązują następujące stawki opłaty za odbiór odpadów:

 

  • 9,20 zł. od osoby na miesiąc, jeżeli mieszkaniec segreguje odpady ( czyli oprócz odpadów zmieszanych w kuble oddaje również w workach np. plastik, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, papier) i taki sposób postępowania zadeklaruje w składanej deklaracji,
  • 20,- zł. od osoby na miesiąc, jeżeli mieszkaniec nie będzie segregował odpadów i wszystkie będzie oddawał jako zmieszane w kuble.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji w terminie do 30 kwietnia 2013r. zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i wydana decyzja, w której zostanie przyjęta stawka za odbiór odpadów w wysokości 20 zł od osoby na miesiąc.